W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Biopharma
Specjalistyczny fundusz akcyjny typu master-feeder
Dane na dzień
UniAkcje Biopharma
W skrócie

UniAkcje Biopharma wykorzystuje potencjał najlepszych światowych spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego.  To odpowiedź na trendy rynkowe i potrzeby inwestorów. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w jednostki funduszu z grupy Union Investment.

Dla kogo?

Fundusz jest przeznaczony dla Klientów indywidualnych, którzy:
- chcą korzystać z globalnych możliwości inwestycyjnych, w szczególności w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym i medycznym,
- chcą zarabiać wykorzystując potencjał wybranych sektorów gospodarki,
- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 7 lat).

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (99.75 %)
Instrumenty pochodne (0.25 %)
Jaki horyzont?
min. 7 lat
Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 7 lat
Struktura walutowa
EUR
100.00%
Alokacja geograficzna
LUKSEMBURG
100.00%
TOP 10
UniSector: BioPharma
97.31%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.05.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 października 2015
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Waluta subfunduszu:
PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,95%
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D+2, po 9:00 D+3
Zarządzający:
Marek Straszak
Wartość aktywów netto:
8.81 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
114.12 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Biopharma -0,51% -2,08% 6,02% 2,48% 12,67% - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-05-31)