W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Subfundusz polskich akcji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
W skrócie

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek stawia na papiery wartościowe niewielkich firm, które wyróżniają się ogromnym potencjałem i stanowią motor rozwoju polskiej gospodarki. Elastycznie zarządzane i objęte osobistym nadzorem właścicielskim, bardzo szybko reagują na korzystne warunki na rynku. Dzięki temu ich wartość dynamicznie rośnie, co przekłada się na możliwość osiągnięcia wysokiego zwrotu z inwestycji. Warto pamiętać, że w krótkim terminie występuje ryzyko sporych wahań wyceny akcji takich przedsiębiorstw. Z tego względu zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej pięć lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek wzrostowych,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

- dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokują swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
9.77%
Finansowy
17.08%
Ochrona zdrowia
11.42%
Paliwowy
0.00%
Przemysłowy
18.69%
Surowcowy
8.09%
Technologiczny
17.82%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
15.51%
Użyteczności publicznej
1.62%
Struktura walutowa
PLN
97.30%
EUR
1.73%
CHF
0.97%
Alokacja geograficzna
POLSKA
97.30%
INNE
2.70%
TOP 10
CD Projekt SA
4.76%
11 BIT STUDIOS SA
4.22%
CELON PHARMA SA
4.12%
BANK MILLENNIUM SA
3.83%
AMREST HOLDINGS SE
3.79%
ING BANK ŚLĄSKI SA
3.69%
DINO Polska SA
3.63%
GRUPA KĘTY SA
2.74%
SELVITA SA
2.69%
PCC ROKITA SA
2.54%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata :
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,5%
Benchmark:
45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Maciej Kik
Wartość aktywów netto:
102.77 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
95.13 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 2,37% -1,60% -9,19% -16,36% 6,16% 7,15% 52,06%
Stopa odniesienia (%) 2,74% -1,07% -4,22% -18,98% 4,84% 8,81% 50,66%
Różnica -0,37% -0,53% -4,97% 2,62% 1,32% -1,66% 1,40%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)