W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje: Turcja
Subfundusz akcji
Dane na dzień
UniAkcje: Turcja
W skrócie

Turcja jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata, z ogromnym wewnętrznym rynkiem zbytu, zdywersyfikowanym eksportem i młodym społeczeństwem. Turcja to m.in. silny przemysł, rozwinięty sektor finansowy oraz prężna branża turystyczna. To także ważny pomost między tzw. Wschodem i Zachodem. Subfundusz UniAkcje: Turcja w pełni korzysta zarówno z potencjału tureckiej gospodarki, jak i wzrostu akcji tureckich spółek. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach spółek z siedzibą w Turcji,
- poszukują elastycznych możliwości inwestycyjnych o wysokiej płynności,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (90.94 %)
Bony i obligacje rządowe (9.06 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
7
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
17.15%
Finansowy
26.45%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
6.94%
Przemysłowy
6.03%
Surowcowy
19.45%
Technologiczny
6.59%
Telekomunikacja
4.87%
Usługi
12.52%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
TRY
90.94%
PLN
9.06%
Alokacja geograficzna
TURCJA
90.94%
POLSKA
9.06%
TOP 10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
7.94%
WZ0126
7.42%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5.89%
TURKIYE GARANTI BANKASI
5.72%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
4.33%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
4.22%
AKBANK TAS
3.64%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
3.34%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
2.97%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
2.41%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 maja 2013 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
90% Indeksu BIST 100 i 10% 1M WIBID
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Robert Burdach
Wartość aktywów netto:
26.65 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
42.29 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje: Turcja 4,60% -1,77% -22,43% -39,40% -39,44% -44,55% -
Stopa odniesienia (%) 5,77% -1,54% -19,34% -37,19% -37,45% -40,30% -
Różnica -1,17% -0,23% -3,09% -2,21% -1,99% -4,25% -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)