W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Wzrostu
Subfundusz multisektorowy
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniAkcje Wzrostu
W skrócie

Subfundusz UniAkcje Wzrostu czerpie zysk ze wzrastającej wartości akcji spółek, które osiągają pozycje liderów w swoich branżach na rynku polskim i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. W portfelu subfunduszu znajdują się precyzyjnie dobrane aktywa przedsiębiorstw o najwyższym potencjale wzrostu w dłuższym okresie. Zalecany horyzont inwestycji to 5 lat.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
8.83%
Finansowy
40.23%
Ochrona zdrowia
2.17%
Paliwowy
9.41%
Przemysłowy
11.99%
Surowcowy
6.32%
Technologiczny
12.31%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
8.74%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
PLN
92.23%
EUR
4.65%
HUF
3.12%
Alokacja geograficzna
POLSKA
92.23%
INNE
7.77%
TOP 10
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
9.47%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
8.27%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
6.60%
CD Projekt SA
6.44%
DINO Polska SA
4.85%
Santander Bank Polska SA
4.82%
PKN ORLEN SA
3.46%
11 BIT STUDIOS SA
3.20%
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
2.76%
Kering SA
2.40%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Tomasz Matras
Wartość aktywów netto:
90.72 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
105.89 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Wzrostu -0,49% -0,92% -6,53% -9,01% 15,78% 16,35% 66,04%

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-07-31)