W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Wzrostu
Subfundusz multisektorowy
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniAkcje Wzrostu
W skrócie

Subfundusz UniAkcje Wzrostu czerpie zysk ze wzrastającej wartości akcji spółek, które osiągają pozycje liderów w swoich branżach na rynku polskim i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. W portfelu subfunduszu znajdują się precyzyjnie dobrane aktywa przedsiębiorstw o najwyższym potencjale wzrostu w dłuższym okresie. Zalecany horyzont inwestycji to 5 lat.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zysk z inwestycji w akcje precyzyjnie dobranych spółek o najlepszych perspektywach,
- chcą uczestniczyć w zyskach spółek będących liderami swoich branż,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wysokiego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
9.23%
Finansowy
39.73%
Ochrona zdrowia
1.74%
Paliwowy
9.50%
Przemysłowy
11.25%
Surowcowy
7.66%
Technologiczny
11.28%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
8.39%
Użyteczności publicznej
1.22%
Struktura walutowa
PLN
92.51%
EUR
4.30%
HUF
3.19%
Alokacja geograficzna
POLSKA
92.50%
INNE
7.50%
TOP 10
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
9.49%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
9.33%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
6.74%
CD Projekt SA
6.32%
Santander Bank Polska SA
5.07%
DINO Polska SA
4.66%
PKN ORLEN SA
3.79%
11 BIT STUDIOS SA
3.00%
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
2.99%
CCC SA
2.45%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
4%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Tomasz Matras
Wartość aktywów netto:
90.61 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
106.35 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Wzrostu 1,18% 2,36% -5,55% -7,83% 14,15% 14,65% 96,25%

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-04-30)