W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniProfit Plus
Subfundusz dłużny korporacyjny dla instytucji i Klientów indywidualnych
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniProfit Plus
W skrócie

UniProfit Plus jest specjalistycznym subfunduszem przeznaczonym dla doświadczonych inwestorów. Dzięki wyższemu potencjałowi zysku i swobodzie dysponowania środkami to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych depozytów bankowych. UniProfit Plus inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane przez dobre polskie firmy. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 12 miesięcy.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
W co inwestuje?
Instrumenty dłużne korporacyjne (97.56 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.44 %)
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Struktura walutowa
PLN
100.00%
Alokacja geograficzna
POLSKA
99.57%
INNE
0.43%
TOP 10
PZU0727
4.99%
MBH0321
4.48%
PEK0321
4.36%
PHP0725
3.36%
TPE1119
2.94%
ENA0624
2.81%
SPL0428
2.79%
BGK0223
2.70%
STD0520
2.69%
ENA0220
2.66%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 lipca 2003 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych 100 000 zł; dla osób fizycznych równowartość 40 000 €
Min. kolejna wpłata :
10 000 zł
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie:
15% wyniku netto ponad benchmark
Benchmark:
Stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Numer rachunku bankowego:
53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Zarządzający:
Marek Warmuz
Typ subfunduszu:
subfundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
Wartość aktywów netto:
1 177.69 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 799.68 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniProfit Plus 0,13% 0,40% 2,06% 4,61% 6,84% 12,54% 31,23%
Stopa odniesienia (%) 0,11% 0,35% 1,39% 2,82% 4,28% 7,69% 27,97%
Różnica 0,02% 0,05% 0,67% 1,79% 2,56% 4,85% 3,26%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)