W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniProfit Plus
Subfundusz dłużny korporacyjny dla instytucji i Klientów indywidualnych
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniProfit Plus
W skrócie

UniProfit Plus jest specjalistycznym subfunduszem przeznaczonym dla doświadczonych inwestorów. Dzięki wyższemu potencjałowi zysku i swobodzie dysponowania środkami to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych depozytów bankowych. UniProfit Plus inwestuje przede wszystkim w obligacje emitowane przez dobre polskie firmy. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 12 miesięcy.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
W co inwestuje?
Instrumenty dłużne korporacyjne (98.32 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.68 %)
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Jakie ryzyko?
1
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 12 m-cy
Struktura walutowa
PLN
100.00%
TOP 10
PEKAO BANK HIPOTECZNY SA
6.78%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
5.62%
MBANK Bank Hipoteczny SA
4.41%
TAURON Polska Energia SA
3.44%
ENEA SA
3.18%
Santander Consumer Bank SA
3.14%
Bank PEKAO SA
3.05%
CYFROWY POLSAT SA
2.69%
PKO Bank Polski SA
2.48%
PKO Bank Polski SA
2.28%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 lipca 2003 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych 100 000 zł; dla osób fizycznych równowartość 40 000 €
Min. kolejna wpłata :
10 000 zł
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie:
15% wyniku netto ponad benchmark
Benchmark:
Stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Numer rachunku bankowego:
53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Zarządzający:
Marek Warmuz
Typ subfunduszu:
subfundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniProfit Plus 0,17% 0,54% 2,33% 4,77% 6,95% 13,01% 32,36%
Stopa odniesienia (%) 0,11% 0,35% 1,40% 2,83% 4,26% 7,94% 28,63%
Różnica 0,06% 0,19% 0,93% 1,94% 2,69% 5,07% 3,73%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-03-29)