W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
UniLokata
0,01
0,01
0,16
0,16
0,53
0,53
2,42
2,42
4,72
4,72
6,47
6,47
9,38
9,38
12,68
12,68
-
-
1,52
1,52
UniEURIBOR
0,08
0,08
-0,29
-0,29
-0,34
-0,34
-0,22
-0,22
0,22
0,22
1,14
1,14
1,72
1,72
2,93
2,93
-
-
-0,43
-0,43
UniDolar Pieniężny
0,05
0,05
-0,27
-0,27
-0,07
-0,07
0,29
0,29
1,03
1,03
2,59
2,59
3,96
3,96
4,96
4,96
42,32
42,32
-0,02
-0,02
UniKorona Pieniężny
0,10
0,10
-0,30
-0,30
-0,05
-0,05
2,29
2,29
5,31
5,31
7,74
7,74
10,54
10,54
15,45
15,45
53,31
53,31
0,82
0,82
UniGotówkowy Aktywa Polskie
0,00
0,00
0,18
0,18
0,55
0,55
2,33
2,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,42
1,42
UniAktywny Pieniężny
0,05
0,05
-0,15
-0,15
0,12
0,12
3,00
3,00
6,78
6,78
-
-
-
-
-
-
-
-
1,26
1,26
SGB Gotówkowy
0,00
0,00
0,17
0,17
0,49
0,49
3,10
3,10
5,54
5,54
7,89
7,89
10,26
10,26
-
-
-
-
1,59
1,59
SGB Dłużny
-0,01
-0,01
-0,14
-0,14
0,45
0,45
3,21
3,21
4,98
4,98
-
-
-
-
-
-
-
-
1,38
1,38
UniWIBID Plus
0,01
0,01
0,20
0,20
0,60
0,60
2,51
2,51
4,78
4,78
6,98
6,98
10,15
10,15
14,03
14,03
35,98
35,98
1,61
1,61
UniKorona Obligacje
0,05
0,05
-0,68
-0,68
-0,62
-0,62
1,20
1,20
2,04
2,04
3,83
3,83
5,83
5,83
11,91
11,91
66,10
66,10
-0,10
-0,10
SGB Zagraniczny
-0,22
-0,22
0,02
0,02
-0,56
-0,56
1,03
1,03
3,57
3,57
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,90
-0,90
UniObligacje: Nowa Europa
-0,62
-0,62
-6,37
-6,37
-10,61
-10,61
-15,87
-15,87
-19,64
-19,64
-13,22
-13,22
-9,99
-9,99
-4,41
-4,41
64,47
64,47
-13,50
-13,50
UniStabilny Wzrost
-0,06
-0,06
0,42
0,42
-1,65
-1,65
0,20
0,20
7,46
7,46
5,82
5,82
8,17
8,17
10,98
10,98
73,14
73,14
-1,70
-1,70
UniKorona Zrównoważony
-0,15
-0,15
0,89
0,89
-2,27
-2,27
-1,80
-1,80
11,07
11,07
7,19
7,19
9,71
9,71
10,21
10,21
44,49
44,49
-2,74
-2,74
UniObligacje Aktywny
0,04
0,04
-1,82
-1,82
-2,93
-2,93
-2,08
-2,08
-2,77
-2,77
1,36
1,36
4,84
4,84
17,22
17,22
-
-
-3,49
-3,49
UniAkcje Dywidendowy
-0,20
-0,20
2,10
2,10
-2,91
-2,91
-1,43
-1,43
14,62
14,62
10,05
10,05
18,34
18,34
26,94
26,94
-
-
-0,71
-0,71
UniKorona Akcje
-0,01
-0,01
2,90
2,90
-2,92
-2,92
-5,66
-5,66
15,81
15,81
7,76
7,76
10,61
10,61
11,58
11,58
41,05
41,05
-7,69
-7,69
UniAkcje Wzrostu
-0,42
-0,42
1,75
1,75
-4,56
-4,56
-4,40
-4,40
17,81
17,81
13,87
13,87
23,89
23,89
22,40
22,40
29,53
29,53
-5,59
-5,59
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
-0,21
-0,21
-1,04
-1,04
-7,00
-7,00
-5,46
-5,46
7,96
7,96
4,76
4,76
29,07
29,07
16,81
16,81
28,87
28,87
-5,02
-5,02
UniAkcje Selektywny Globalny
-0,59
-0,59
2,05
2,05
3,19
3,19
9,58
9,58
11,82
11,82
-
-
-
-
-
-
-
-
5,17
5,17
UniAkcje: Nowa Europa
-0,73
-0,73
-2,93
-2,93
-7,45
-7,45
-7,72
-7,72
12,54
12,54
13,98
13,98
28,39
28,39
27,37
27,37
31,79
31,79
-8,96
-8,96
UniAkcje: Turcja
-5,15
-5,15
-19,56
-19,56
-29,68
-29,68
-44,57
-44,57
-39,85
-39,85
-40,49
-40,49
-46,84
-46,84
-51,93
-51,93
-
-
-42,55
-42,55
UniAkcje: Daleki Wschód
-0,04
-0,04
2,08
2,08
-2,62
-2,62
0,50
0,50
5,88
5,88
14,90
14,90
-
-
-
-
-
-
-4,93
-4,93
UniAkcje Biopharma
0,15
0,15
4,19
4,19
11,53
11,53
8,56
8,56
11,89
11,89
-
-
-
-
-
-
-
-
11,47
11,47

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.