W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Notowania

Notowania funduszy

Dane na dzień
Zmiana %
Zmiana %
Subfundusz 1D 1 m 3 m 12 m 24 m 36 m 48 m 5 lat 10 lat od pocz. roku Archiwum
Subfundusz Zmiana % Zmiana %
UniOszczędnościowy
0,01
0,01
0,20
0,20
0,49
0,49
1,99
1,99
4,46
4,46
6,80
6,80
8,60
8,60
11,55
11,55
-
-
1,21
1,21
UniEuro
0,02
0,02
0,08
0,08
0,10
0,10
0,53
0,53
0,22
0,22
0,67
0,67
1,58
1,58
2,18
2,18
18,39
18,39
0,38
0,38
UniDolar
0,09
0,09
0,66
0,66
1,40
1,40
3,88
3,88
4,11
4,11
4,93
4,93
6,49
6,49
7,94
7,94
32,16
32,16
2,59
2,59
UniKorona Dochodowy
0,02
0,02
0,60
0,60
1,77
1,77
3,99
3,99
6,35
6,35
9,41
9,41
11,96
11,96
14,84
14,84
47,96
47,96
2,75
2,75
UniAktywa Polskie
-0,01
-0,01
0,26
0,26
0,79
0,79
2,16
2,16
4,56
4,56
-
-
-
-
-
-
-
-
1,38
1,38
UniAktywny Dochodowy
-0,02
-0,02
0,47
0,47
1,47
1,47
3,41
3,41
6,55
6,55
10,30
10,30
-
-
-
-
-
-
2,25
2,25
SGB Bankowy
-0,03
-0,03
0,30
0,30
0,93
0,93
2,17
2,17
5,40
5,40
7,79
7,79
10,25
10,25
12,66
12,66
-
-
1,50
1,50
SGB Dłużny
0,19
0,19
1,99
1,99
4,21
4,21
6,76
6,76
10,31
10,31
11,95
11,95
-
-
-
-
-
-
5,43
5,43
UniProfit Plus
0,01
0,01
0,19
0,19
0,50
0,50
2,05
2,05
4,61
4,61
6,93
6,93
9,19
9,19
12,40
12,40
30,81
30,81
1,24
1,24
UniKorona Obligacje
0,11
0,11
1,31
1,31
3,80
3,80
6,26
6,26
7,56
7,56
8,26
8,26
10,36
10,36
12,40
12,40
58,86
58,86
3,89
3,89
UniObligacje: Nowa Europa
0,55
0,55
5,18
5,18
9,36
9,36
18,31
18,31
0,00
0,00
-4,16
-4,16
3,19
3,19
7,15
7,15
66,48
66,48
9,79
9,79
UniObligacje Aktywny
0,10
0,10
1,75
1,75
5,22
5,22
8,78
8,78
6,61
6,61
5,52
5,52
10,35
10,35
14,01
14,01
-
-
4,70
4,70
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
-0,09
-0,09
1,92
1,92
9,68
9,68
12,10
12,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,96
10,96
UniStabilny Wzrost
-0,33
-0,33
-1,34
-1,34
2,35
2,35
2,91
2,91
3,10
3,10
10,27
10,27
9,00
9,00
11,38
11,38
54,18
54,18
3,63
3,63
UniKorona Zrównoważony
-0,65
-0,65
-2,82
-2,82
1,91
1,91
0,52
0,52
-1,32
-1,32
11,51
11,51
7,58
7,58
10,45
10,45
43,47
43,47
4,36
4,36
SGB Zagraniczny
-0,06
-0,06
-0,74
-0,74
1,62
1,62
0,22
0,22
1,54
1,54
3,98
3,98
-
-
-
-
-
-
6,91
6,91
UniAkcje Dywidendowy
-0,63
-0,63
-5,26
-5,26
-1,90
-1,90
-5,55
-5,55
-7,22
-7,22
8,21
8,21
3,74
3,74
12,00
12,00
-
-
6,37
6,37
UniKorona Akcje
-0,99
-0,99
-6,99
-6,99
-1,97
-1,97
-9,14
-9,14
-14,66
-14,66
4,72
4,72
-2,53
-2,53
0,51
0,51
34,56
34,56
-2,70
-2,70
UniAkcje Wzrostu
-0,77
-0,77
-5,58
-5,58
-1,14
-1,14
-8,85
-8,85
-12,74
-12,74
7,41
7,41
3,85
3,85
13,39
13,39
45,71
45,71
-0,28
-0,28
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
-0,88
-0,88
-4,80
-4,80
-0,88
-0,88
-12,77
-12,77
-17,17
-17,17
-5,64
-5,64
-8,57
-8,57
12,82
12,82
23,60
23,60
4,87
4,87
UniAkcje Selektywny Globalny
-0,49
-0,49
-3,26
-3,26
0,79
0,79
0,09
0,09
10,85
10,85
12,37
12,37
-
-
-
-
-
-
12,84
12,84
UniAkcje: Nowa Europa
-1,45
-1,45
-3,57
-3,57
0,98
0,98
-2,17
-2,17
-8,97
-8,97
10,72
10,72
11,99
11,99
26,52
26,52
62,03
62,03
3,46
3,46
UniAkcje: Turcja
-1,04
-1,04
2,89
2,89
14,16
14,16
6,81
6,81
-36,96
-36,96
-32,12
-32,12
-33,54
-33,54
-40,14
-40,14
-
-
1,52
1,52
UniAkcje: Daleki Wschód
-0,18
-0,18
-5,77
-5,77
-1,70
-1,70
-2,85
-2,85
-1,95
-1,95
2,92
2,92
12,95
12,95
-
-
-
-
3,79
3,79
UniAkcje Biopharma
-1,06
-1,06
-1,10
-1,10
3,56
3,56
-0,52
-0,52
8,21
8,21
11,32
11,32
-
-
-
-
-
-
9,61
9,61

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego. Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.